Επώνυμοι Ευρωπαϊκοί Συναγερμοί

Ευέλικτοι | Αξιόπιστοι | Τεχνολογικά Εξελιγμένοι

Επώνυμοι Ευρωπαϊκοί Συναγερμοί

Ευέλικτοι | Αξιόπιστοι | Τεχνολογικά Εξελιγμένοι

Συναγερμοί INIM

Οι συναγερμοί inim είναι εξαιρετικά ανταγωνιστικοί πίνακες ελέγχου εισβολής, παρέχουν σημαντικά χαρακτηριστικά που σπάνια βρίσκονται σε οικιακά και μικρά εμπορικά συστήματα ασφαλείας του είδους τους. Ο βελτιστοποιημένος πίνακας ελέγχου απόδοσης παρέχει χαρακτηριστικά υψηλής ποιότητας όπως: γραφική απεικόνιση, κείμενο σε ομιλία, φωνητική ειδοποίηση, ευέλικτο υλικό, φωνητική μετάδοση, συνδεσιμότητα IP.

Οι συναγερμοί Inim Electronics δημιουργούν μια εντελώς νέα ιταλική πλατφόρμα με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Μια καινοτομία στην αγορά με προηγμένα χαρακτηριστικά, μια προηγμένη τεχνολογία που αποτελεί και πάλι ένα σημείο αναφοράς στον τομέα της ασφάλειας.

Κεντρικές Μονάδες INIM

Οι συναγερμοί inim ελέγχονται εύκολα και γρήγορα από το κινητό σας ή από οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή

Κεντρική Μονάδα SmartLiving 5-15

Πίνακας συναγερμού 5 ζωνών, επεκτεινόμενος σε 15, με 5 υποσυστήματα, 1 έξοδος ρελέ και 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι, Ενσωματωμένος κωδικοποιητής, τηλεφωνικός επιλογέας (απαραίτητη η χρήση του SmartLogos 30), Δέχεται μέχρι 5 πληκτρολόγια και 10 επεκτάσεις ανά σύστημα καθώς και 10 nBy αναγνώστες. 30 κωδικοί χρήστη, 100 proximity κάρτες χρήστη, 250 συμβάντα στη μνήμη, Μεταλλικό κουτί διαστάσεων 305x220x80 mm, Δέχεται μπαταρία 12V/7Ah, Τροφοδοτικό 1,2Α. με μετασχηματιστή.
Easy4U
EN50131-3
Βαθμός Προστασίας Grade 3
συναγερμοί inim
συναγερμοί inim

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι η νέα έννοια των “τερματικών” που αποδίδεται στην τεχνολογία FlexO. Αυτή η ιδέα επαναφέρει τη στατική προοπτική των εισροών και των εκροών και παρέχει στον τελικό χρήστη μια πιο προσαρμόσιμη προσέγγιση στην προσαρμογή του συστήματος και, επιπλέον, μια διαφορετική αντίληψη των αναγκών σε απόθεμα.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας Easy4U παρέχει στους εγκαταστάτες και τους τελικούς χρήστες τα ίδια πλεονεκτήματα με ένα απλό και αποτελεσματικό interface.

Η καινοτόμος έννοια των “συντομεύσεων” καθιστά τον έλεγχο του συστήματος αβίαστο και απλουστεύει σε μεγάλο βαθμό τον προγραμματισμό του συστήματος, ο οποίος ελέγχεται πλήρως με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η νέα γενιά I-BUS της Inim είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος SmartLiving. Το I-BUS είναι ικανό να εκπέμπει σε εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, χωρίς να έχει σχέση με αυτό το τμήμα της αγοράς.

Οι δυνατότητες απόδοσης του I-BUS έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετες τοπολογίες, να παρέχουν ταχύτατη απόκριση φορτίου και μεταφορές ακουστικών φωνημάτων από άκρο σε άκρο, όλα χωρίς την ανάγκη επιπλέον καλωδίωσης.

Κεντρική Μονάδα SmartLiving 10-50

Πίνακας συναγερμού 10 ζωνών, επεκτεινόμενος σε 50, με 10 υποσυστήματα, 1 έξοδος ρελέ και 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι, Ενσωματωμένος κωδικοποιητής, τηλεφωνικός επιλογέας (απαραίτητη η χρήση του SmartLogos 30), Δέχεται μέχρι 10 πληκτρολόγια και 20 επεκτάσεις ανά σύστημα καθώς και 20 nBy αναγνώστες. 50 κωδικοί χρήστη, 100 proximity κάρτες χρήστη, 500 συμβάντα στη μνήμη, Μεταλλικό κουτί διαστάσεων 305x220x80 mm, Δέχεται μπαταρία 12V/7Ah, Τροφοδοτικό 1,2Α. με μετασχηματιστή.
Easy4U
EN50131-3
Βαθμός Προστασίας Grade 3
συναγερμοί inim
συναγερμοί inim

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι η νέα έννοια των “τερματικών” που αποδίδεται στην τεχνολογία FlexO. Αυτή η ιδέα επαναφέρει τη στατική προοπτική των εισροών και των εκροών και παρέχει στον τελικό χρήστη μια πιο προσαρμόσιμη προσέγγιση στην προσαρμογή του συστήματος και, επιπλέον, μια διαφορετική αντίληψη των αναγκών σε απόθεμα.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας Easy4U παρέχει στους εγκαταστάτες και τους τελικούς χρήστες τα ίδια πλεονεκτήματα με ένα απλό και αποτελεσματικό interface.

Η καινοτόμος έννοια των “συντομεύσεων” καθιστά τον έλεγχο του συστήματος αβίαστο και απλουστεύει σε μεγάλο βαθμό τον προγραμματισμό του συστήματος, ο οποίος ελέγχεται πλήρως με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η νέα γενιά I-BUS της Inim είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος SmartLiving. Το I-BUS είναι ικανό να εκπέμπει σε εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, χωρίς να έχει σχέση με αυτό το τμήμα της αγοράς.

Οι δυνατότητες απόδοσης του I-BUS έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετες τοπολογίες, να παρέχουν ταχύτατη απόκριση φορτίου και μεταφορές ακουστικών φωνημάτων από άκρο σε άκρο, όλα χωρίς την ανάγκη επιπλέον καλωδίωσης.

Κεντρική Μονάδα SmartLiving 10-100

Πίνακας συναγερμού 10 ζωνών, επεκτεινόμενος σε 100, με 15 υποσυστήματα, 1 έξοδος ρελέ και 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι, Ενσωματωμένος κωδικοποιητής, τηλεφωνικός επιλογέας (απαραίτητη η χρήση του SmartLogos 30), Δέχεται μέχρι 15 πληκτρολόγια και 40 επεκτάσεις ανά σύστημα καθώς και 30 nBy αναγνώστες. 100 κωδικοί χρήστη, 250 proximity κάρτες χρήστη, 500 συμβάντα στη μνήμη, Μεταλλικό κουτί διαστάσεων 500x380x95 mm., Δέχεται μπαταρία 12V/7Ah, Τροφοδοτικό 1,2Α. με μετασχηματιστή.
Easy4U
EN50131-3
Βαθμός Προστασίας Grade 3
case 10100L-10100LG3
συναγερμοί inim

Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι η νέα έννοια των “τερματικών” που αποδίδεται στην τεχνολογία FlexO. Αυτή η ιδέα επαναφέρει τη στατική προοπτική των εισροών και των εκροών και παρέχει στον τελικό χρήστη μια πιο προσαρμόσιμη προσέγγιση στην προσαρμογή του συστήματος και, επιπλέον, μια διαφορετική αντίληψη των αναγκών σε απόθεμα.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας Easy4U παρέχει στους εγκαταστάτες και τους τελικούς χρήστες τα ίδια πλεονεκτήματα με ένα απλό και αποτελεσματικό interface.

Η καινοτόμος έννοια των “συντομεύσεων” καθιστά τον έλεγχο του συστήματος αβίαστο και απλουστεύει σε μεγάλο βαθμό τον προγραμματισμό του συστήματος, ο οποίος ελέγχεται πλήρως με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η νέα γενιά I-BUS της Inim είναι η ραχοκοκαλιά του συστήματος SmartLiving. Το I-BUS είναι ικανό να εκπέμπει σε εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα, χωρίς να έχει σχέση με αυτό το τμήμα της αγοράς.

Οι δυνατότητες απόδοσης του I-BUS έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται σύνθετες τοπολογίες, να παρέχουν ταχύτατη απόκριση φορτίου και μεταφορές ακουστικών φωνημάτων από άκρο σε άκρο, όλα χωρίς την ανάγκη επιπλέον καλωδίωσης.

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Αγία Παρασκευή
logo_inim
Αγία Παρασκευή
sigma_logo
dahua-logo
Honeywell_logo
sirsen
cqr_cable
skyhack
wd_logo
pulsar_logo
bosch_logo
Γιατί Εμάς ;

Γιατί να επιλέξετε εμάς; Είναι απλό …! Δίνουμε λύσεις σε κάθε δυσκολία οικονομικά, γρήγορα, και πάνω από όλα υπεύθυνα.!

Προϊόντα
  • Συστήματα ασφαλείας
  • Κάμερες Ασφαλείας
  • Ελεγχόμενη Πρόσβαση
  • Πυροπροστασία
  • Δορυφορικά – Επίγεια Συστήματα
Υπηρεσίες
  • Εγκαταστάσεις Συναγερμών
  • Τοποθετήσεις Κάμερες Ασφαλείας
  • Μελέτη οικιακού – επαγγελματικού χώρου
  • Συντηρήσεις
Γιατί Εμάς ;

Γιατί να επιλέξετε εμάς; Είναι απλό …! Δίνουμε λύσεις σε κάθε δυσκολία οικονομικά, γρήγορα, και πάνω από όλα υπεύθυνα.!

Copyright by AlarmTech Electronics®, Αγία Παρασκευή. All rights reserved.

error: AlarmTech Electronics®