Συναγερμός NOVA

Ο συναγερμός nova είναι μία επιλογή, που διακρίνεται κυρίως για την προσαρμογή του
στο να αφομοιώνει συνεχώς νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με μια προσιτή τιμή.

Συναγερμός NOVA

Ο συναγερμός nova είναι μία επιλογή, που διακρίνεται κυρίως για την προσαρμογή του
στο να αφομοιώνει συνεχώς νέες λειτουργίες και χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με μια προσιτή τιμή.

Σύστημα Συναγερμού
NOVA

Για οικιακές και επαγγελματικές λύσεις

Κεντρικοί Πίνακες

Η καρδιά και το μυαλό του συναγερμού. Τα συστήματα συναγερμού Nova χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

Κεντρικός Πίνακας NOVA PAS808

● 8 Ενσωματωμένες ζώνες με ενσωματωμένο τηλεφωνητής PSTN με ηχητικές σημάνσεις ● 4 partitions με ρυθμιζόμενο επίπεδο ανεξαρτησίας
● 3 έξοδοι PGM ( επέκταση έως και 8 PGM ) ● Υποδοχή Ασύρματου Δέκτη έως και 8 ζωνών ● Σύνδεση έως και 7 modules (πχ πληκτρολόγια)
● Κωδικοποιητής Contact ID ● Προστασία Εξωτερικής Σειρήνας

Κεντρικός Πίνακας NOVA PAS816

● 8 Ενσωματωμένες ζώνες ή 16 με Διπλασιασμό ● Επεκτάσιμος με πλακέτες επέκτασης έως και 16 ζώνες ● Ενσωματωμένος τηλεφωνητής PSTN με φωνητικά μηνύματα ● 4 partitions με ρυθμιζόμενο επίπεδο ανεξαρτησίας ● 3 έξοδοι PGM ( επέκταση έως και 16 PGM ) ● Υποδοχή Ασύρματου Δέκτη έως και 16 ζωνών ● Σύνδεση έως και 15 modules (πχ πληκτρολόγια) ● Απομακρυσμένη παραμετροποίηση προγραμματισμού και διαχείριση συστήματος μέσω τηλεφώνου ● Κωδικοποιητής Contact ID +4×2 ● Προστασία Εξωτερικής Σειρήνας
nova-alarm-pas808

Κεντρικός Πίνακας NOVA PAS832

● 8 Ενσωματωμένες ζώνες ή 16 με Διπλασιασμό ● Επεκτάσιμος με πλακέτες επέκτασης έως και 32 ζώνες ● Ενσωματωμένος τηλεφωνητής PSTN με φωνητικά μηνύματα ● 4 partitions με ρυθμιζόμενο επίπεδο ανεξαρτησίας ● 3 έξοδοι PGM ( επέκταση έως και 16 PGM ) ● Υποδοχή Ασύρματου Δέκτη έως και 32 ζωνών ● Σύνδεση έως και 15 modules (πχ πληκτρολόγια) ● Απομακρυσμένη παραμετροποίηση προγραμματισμού και διαχείριση συστήματος μέσω τηλεφώνου ● Κωδικοποιητής Contact ID +4×2 ● Προστασία Εξωτερικής Σειρήνας
nova-alarm-pas808

Κεντρικοί Πίνακες

Η καρδιά και το μυαλό του συναγερμού. Τα συστήματα συναγερμού Nova χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου.

Κεντρικός Πίνακας NOVA PAS808

● 8 Ενσωματωμένες ζώνες με ενσωματωμένο τηλεφωνητής PSTN με ηχητικές σημάνσεις ● 4 partitions με ρυθμιζόμενο επίπεδο ανεξαρτησίας
● 3 έξοδοι PGM ( επέκταση έως και 8 PGM ) ● Υποδοχή Ασύρματου Δέκτη έως και 8 ζωνών ● Σύνδεση έως και 7 modules (πχ πληκτρολόγια)
● Κωδικοποιητής Contact ID ● Προστασία Εξωτερικής Σειρήνας

Κεντρικός Πίνακας NOVA PAS832

● 8 Ενσωματωμένες ζώνες ή 16 με Διπλασιασμό ● Επεκτάσιμος με πλακέτες επέκτασης έως και 32 ζώνες ● Ενσωματωμένος τηλεφωνητής PSTN με φωνητικά μηνύματα ● 4 partitions με ρυθμιζόμενο επίπεδο ανεξαρτησίας ● 3 έξοδοι PGM ( επέκταση έως και 16 PGM ) ● Υποδοχή Ασύρματου Δέκτη έως και 32 ζωνών ● Σύνδεση έως και 15 modules (πχ πληκτρολόγια) ● Απομακρυσμένη παραμετροποίηση προγραμματισμού και διαχείριση συστήματος μέσω τηλεφώνου ● Κωδικοποιητής Contact ID +4×2 ● Προστασία Εξωτερικής Σειρήνας

Κεντρικός Πίνακας NOVA PAS816

● 8 Ενσωματωμένες ζώνες ή 16 με Διπλασιασμό ● Επεκτάσιμος με πλακέτες επέκτασης έως και 16 ζώνες ● Ενσωματωμένος τηλεφωνητής PSTN με φωνητικά μηνύματα ● 4 partitions με ρυθμιζόμενο επίπεδο ανεξαρτησίας ● 3 έξοδοι PGM ( επέκταση έως και 16 PGM ) ● Υποδοχή Ασύρματου Δέκτη έως και 16 ζωνών ● Σύνδεση έως και 15 modules (πχ πληκτρολόγια) ● Απομακρυσμένη παραμετροποίηση προγραμματισμού και διαχείριση συστήματος μέσω τηλεφώνου ● Κωδικοποιητής Contact ID +4×2 ● Προστασία Εξωτερικής Σειρήνας

Πληκτρολόγια

Η αισθητική συναντά την τεχνολογία. Τα πληκτρολόγια συναγερμού Nova είναι τρία, διαφορετικής αισθητικής και διαφορετικών δυνατοτήτων.

Πληκτρολόγιο NOVA KM20B

● Πληκτρολόγιο LCD με μπλε φωτισμό ● Ελληνικό μενού 2 γραμμών 16 χαρακτήρων με 2 ζώνες στο πληκτρολόγιο ● USB θύρα για προγραμματισμό ● 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για λειτουργίες (π.χ. οπλισμός, stay, by-pass, αλλαγή κωδικού

Πληκτρολόγιο NOVA KM24

● Πληκτρολόγιο GRAPHIC με μπλε οθόνη και μπλε φωτισμό πλήκτρων ● Οθόνη 7 γραμμών με Ελληνικό Μενού και Έξυπνο πλήκτρο Βοήθειας
● USB θύρα για Down/Upload προγραμμάτων από PC ● Συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες ● 2 ζώνες στο πληκτρολόγιο και 1 έξοδος PGM
● 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για λειτουργίες (π.χ. οπλισμός, stay, by-pass, αλλαγή κωδικού)
nova-keypad

Πληκτρολόγιο NOVA KM24A

● Πληκτρολόγιο GRAPHIC με μπλε οθόνη και μπλε φωτισμό πλήκτρων ● Οθόνη 7 γραμμών με Ελληνικό Μενού και Έξυπνο πλήκτρο Βοήθειας ● USB θύρα για Down/Upload προγραμμάτων από PC ● Συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες ● 2 ζώνες στο πληκτρολόγιο και 1 έξοδος PGM
● 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για λειτουργίες (π.χ. οπλισμός, stay, by-pass, αλλαγή κωδικού) ● Ένδειξη θερμοκρασίας & Μεγάφωνο
nova-keypad

Πληκτρολόγια

Η αισθητική συναντά την τεχνολογία. Τα πληκτρολόγια συναγερμού Nova είναι τρία, διαφορετικής αισθητικής και διαφορετικών δυνατοτήτων.

Πληκτρολόγιο NOVA KM20B

● Πληκτρολόγιο LCD με μπλε φωτισμό ● Ελληνικό μενού 2 γραμμών 16 χαρακτήρων με 2 ζώνες στο πληκτρολόγιο ● USB θύρα για προγραμματισμό ● 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για λειτουργίες (π.χ. οπλισμός, stay, by-pass, αλλαγή κωδικού

Πληκτρολόγιο NOVA KM24

● Πληκτρολόγιο GRAPHIC με μπλε οθόνη και μπλε φωτισμό πλήκτρων ● Οθόνη 7 γραμμών με Ελληνικό Μενού και Έξυπνο πλήκτρο Βοήθειας
● USB θύρα για Down/Upload προγραμμάτων από PC ● Συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες ● 2 ζώνες στο πληκτρολόγιο και 1 έξοδος PGM
● 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για λειτουργίες (π.χ. οπλισμός, stay, by-pass, αλλαγή κωδικού)

Πληκτρολόγιο NOVA KM24A

● Πληκτρολόγιο GRAPHIC με μπλε οθόνη και μπλε φωτισμό πλήκτρων ● Οθόνη 7 γραμμών με Ελληνικό Μενού και Έξυπνο πλήκτρο Βοήθειας ● USB θύρα για Down/Upload προγραμμάτων από PC ● Συντομεύσεις για διάφορες λειτουργίες ● 2 ζώνες στο πληκτρολόγιο και 1 έξοδος PGM
● 4 προγραμματιζόμενα πλήκτρα για λειτουργίες (π.χ. οπλισμός, stay, by-pass, αλλαγή κωδικού) ● Ένδειξη θερμοκρασίας & Μεγάφωνο

Χρειάζεστε Βοήθεια?

Δώστε μας το e-mail σας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.


  Ή καλέστε μας Τώρα!+30 210 6017 000

  και θα απαντήσουμε άμεσα.

  Συνεργαζόμενες Εταιρείες

  Αγία Παρασκευή
  logo_inim
  Αγία Παρασκευή
  sigma_logo
  dahua-logo
  Honeywell_logo
  sirsen
  cqr_cable
  skyhack
  wd_logo
  pulsar_logo
  bosch_logo
  Γιατί Εμάς ;

  Γιατί να επιλέξετε εμάς; Είναι απλό …! Δίνουμε λύσεις σε κάθε δυσκολία οικονομικά, γρήγορα, και πάνω από όλα υπεύθυνα.!

  Προϊόντα
  • Συστήματα ασφαλείας
  • Κάμερες Ασφαλείας
  • Ελεγχόμενη Πρόσβαση
  • Πυροπροστασία
  • Δορυφορικά – Επίγεια Συστήματα
  Υπηρεσίες
  • Εγκαταστάσεις Συναγερμών
  • Τοποθετήσεις Κάμερες Ασφαλείας
  • Μελέτη οικιακού – επαγγελματικού χώρου
  • Συντηρήσεις
  Γιατί Εμάς ;

  Γιατί να επιλέξετε εμάς; Είναι απλό …! Δίνουμε λύσεις σε κάθε δυσκολία οικονομικά, γρήγορα, και πάνω από όλα υπεύθυνα.!

  Copyright by AlarmTech Electronics®, Αγία Παρασκευή. All rights reserved.

  error: AlarmTech Electronics®