Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού

Κέντρο Λήψης
Σημάτων Συναγερμού

Επώνυμη Αξιόπιστη Ασφάλεια

Το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού είναι η υπηρεσία απομακρυσμένης επιτήρησης του χώρου σου από έμπειρους αδειούχους χειριστές, κάνοντας χρήση εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο επικοινωνεί 24/7 με τον συναγερμό και τις κάμερες ασφαλείας CCTV του χώρου σας.

Η υπηρεσία κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού Κτιρίων – Εγκαταστάσεων είναι συμβατή με όλους τους κατασκευαστές συναγερμών. Ενδεικτικά :

NOVA ALARM
ΙΝΙΜ
SECURE 1
SIGMA
AJAX
Άμεση ενημέρωση
Άμεση ενημέρωση των αρχών (αστυνομίας, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) σε περίπτωση συναγερμού παραβίασης, ιατρικής ανάγκης η πυρκαγιάς στον χώρο και των εξουσιοδοτημένων χρηστών του συναγερμού.
Γρήγορη ανταπόκριση
Η ανταπόκριση στα σήματα που λαμβάνει ο χειριστής του κεντρικού σταθμού είναι άμεση και χωρίς καμία καθυστέρηση.
Υποστήριξη
Είμαστε σε θέση να διασφαζίσουμε την άμεση υποστήριξη και επίλυση για την ορθή και ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων.
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
Η υπηρεσία Κ.Λ.Σ είναι συμβατή με όλους τους κατασκευαστές συστημάτων συναγερμού και επιπλέον με τις τεχνολογίες σύνδεσης PSTN, ISDN, GPRS, 3G/4G, DC09. IP
Συμβατότητα
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός που μας επιτρέπει να λαμβάνουμε σήματα από όλους τους κατασκευαστες συστημάτων συναγερμού όπως ενδεικτικά : Nova Alarm, Paradox, Inim, Sigma, Secure1, Ajax.
Ποιότητα
Σε ένα σύγχρονο χώρο, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής είναι εγκατεστημένο το κέντρο λήψης σημάτων της Sigma Monitoring. Για να μη μένετε ποτέ χωρίς προστασία.

Κέντρο λήψης Σημάτων

Το κέντρο λήψης σημάτων είναι μια υπηρεσία που σε συνδυασμό με τον συναγερμό αναβαθμίζει ουσιαστικά την παρεχόμενη ασφάλεια του χώρου είτε είναι οικία, γραφείο, κατάστημα είτε βιομηχανικός χώρος.

Παροχές
Κέντρου Λήψης Σημάτων

Η πρόληψη είναι η ευθύνη όλων μας
Δέκτες γραμμών
Δέκτες γραμμών PSTN τελευταίας τεχνολογίας, με ανεξάρτητο Module σε κάθε γραμμή, για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, που υποστηρίζει όλα τα γνωστά formats επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των Ademco Contact ID, SIA, Ademco Express, FBI Superfast κλπ.
Δέκτες TCP/IP & GPRS
Δέκτες GPRS, για λήψη σημάτων μέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας των προγραμμάτων Global SIM (internet με υποστήριξη 3 παρόχων) κάνει την απόλυτη ασφάλεια πραγματικότητα.
Σε περίπτωση διακοπής ενός δικτύου (παρόχου), ενεργοποιείται αυτόματα ο εναλλακτικός πάροχος ώστε ο συναγερμός σας να βρίσκεται διαρκώς συνδεδεμένος, ασύρματα, με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Αποτελεσματικότητα
Κύκλωμα οπτικών ινών διπλής όδευσης προς στις εγκαταστάσεις μας, που επιτρέπει την μόνιμη σύνδεση στο Internet, μέσα από το οποίο δρομολογείται και η τηλεφωνία.
Πρόγραμμα λήψης (Patriot)
Πρόγραμμα λήψης και επεξεργασίας των εισερχομένων σημάτων τελευταίας τεχνολογίας (Patriot), με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς την ανάγκη επέμβασης του χειριστή στην επεξεργασία αυτών.
Κέντρο Λήψης Σημάτων Συναγερμού

Κέντρο Λήψης
Σημάτων Συναγερμού

Επώνυμη Αξιόπιστη Ασφάλεια

Το κέντρο λήψης σημάτων συναγερμού είναι η υπηρεσία απομακρυσμένης επιτήρησης του χώρου σου από έμπειρους αδειούχους χειριστές, κάνοντας χρήση εξειδικευμένου λογισμικού το οποίο επικοινωνεί 24/7 με τον συναγερμό και τις κάμερες ασφαλείας CCTV του χώρου σας.

Η υπηρεσία Κ.Λ.Σ Συναγερμού Κτιρίων – Εγκαταστάσεων είναι συμβατή με όλους τους κατασκευαστές συναγερμών. Ενδεικτικά :

NOVA ALARM
ΙΝΙΜ
SECURE 1
SIGMA
AJAX
Άμεση ενημέρωση
Άμεση ενημέρωση των αρχών (αστυνομίας, πυροσβεστική, ΕΚΑΒ) σε περίπτωση συναγερμού παραβίασης, ιατρικής ανάγκης η πυρκαγιάς στον χώρο και των εξουσιοδοτημένων χρηστών του συναγερμού.
Γρήγορη ανταπόκριση
Η ανταπόκριση στα σήματα που λαμβάνει ο χειριστής του κεντρικού σταθμού είναι άμεση και χωρίς καμία καθυστέρηση.
Υποστήριξη
Είμαστε σε θέση να διασφαζίσουμε την άμεση υποστήριξη και επίλυση για την ορθή και ομαλή λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων.
Πρωτόκολλα Επικοινωνίας
Η υπηρεσία Κ.Λ.Σ είναι συμβατή με όλους τους κατασκευαστές συστημάτων συναγερμού και επιπλέον με λες τις τεχνολογίες σύνδεσης PSTN, ISDN, GPRS, 3G/4G, DC09. IP
Συμβατότητα
τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμός που μας επιτρέπει να λαμβάνουμε σήματα από όλους τους κατασκευαστες συστημάτων συναγερμού όπως ενδεικτικά : Nova Alarm, Paradox, Inim, Sigma, Secure1, Ajax.
Ποιότητα
Σε ένα σύγχρονο χώρο, εξοπλισμένο με τεχνολογία αιχμής είναι εγκατεστημένο το κέντρο λήψης σημάτων της Sigma Monitoring. Για να μη μένετε ποτέ χωρίς προστασία.

Κέντρο λήψης Σημάτων

Το κέντρο λήψης σημάτων είναι μια υπηρεσία που σε συνδυασμό με τον συναγερμό αναβαθμίζει ουσιαστικά την παρεχόμενη ασφάλεια του χώρου είτε είναι οικία, γραφείο, κατάστημα είτε βιομηχανικός χώρος.

Παροχές
Κέντρου Λήψης Σημάτων

Η πρόληψη είναι η ευθύνη όλων μας
Δέκτες γραμμών
Δέκτες γραμμών PSTN τελευταίας τεχνολογίας, με ανεξάρτητο Module σε κάθε γραμμή, για τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, που υποστηρίζει όλα τα γνωστά formats επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων και των Ademco Contact ID, SIA, Ademco Express, FBI Superfast κλπ.
Δέκτες TCP/IP & GPRS
Δέκτες GPRS, για λήψη σημάτων μέσω του δικτύου της κινητής τηλεφωνίας των προγραμμάτων Global SIM (internet με υποστήριξη 3 παρόχων) κάνει την απόλυτη ασφάλεια πραγματικότητα.
Σε περίπτωση διακοπής ενός δικτύου (παρόχου), ενεργοποιείται αυτόματα ο εναλλακτικός πάροχος ώστε ο συναγερμός σας να βρίσκεται διαρκώς συνδεδεμένος, ασύρματα, με το Κέντρο Λήψης Σημάτων.
Αποτελεσματικότητα
Κύκλωμα οπτικών ινών διπλής όδευσης προς στις εγκαταστάσεις μας, που επιτρέπει την μόνιμη σύνδεση στο Internet, μέσα από το οποίο δρομολογείται και η τηλεφωνία.
Πρόγραμμα λήψης (Patriot)
Πρόγραμμα λήψης και επεξεργασίας των εισερχομένων σημάτων τελευταίας τεχνολογίας (Patriot), με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα, χωρίς την ανάγκη επέμβασης του χειριστή στην επεξεργασία αυτών.Accounts

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

BASIC

138€

/ ανα έτος

24 ΩΡΕΣΣυχνότητα ελέγχου επικοινωνίας

 Όπλιση – Αφόπλιση

Διάρρηξη

Ληστεία (Πανικός)

Πυρκαγιά

Ιατρική βοήθεια

Προσωπική απειλή

Παρενόχληση πληκτρολογίου

Χαµηλή µπαταρία

Διακοπή ρεύµατος

Βλάβη τηλεφωνικής γραµµής

Επιπλέον τµήµατα (partitions)

PLUS

156€

/ ανα έτος

1 ΩΡΑΣυχνότητα ελέγχου επικοινωνίας

 Όπλιση – Αφόπλιση

Διάρρηξη

Ληστεία (Πανικός)

Πυρκαγιά

Ιατρική βοήθεια

Προσωπική απειλή

Παρενόχληση πληκτρολογίου

Χαµηλή µπαταρία

Διακοπή ρεύµατος

———

Επιπλέον τµήµατα (partitions)

PRO

168€

/ ανα έτος

5 ΛΕΠΤΑΣυχνότητα ελέγχου επικοινωνίας

 Όπλιση – Αφόπλιση

Διάρρηξη

Ληστεία (Πανικός)

Πυρκαγιά

Ιατρική βοήθεια

Προσωπική απειλή

Παρενόχληση πληκτρολογίου

Χαµηλή µπαταρία

Διακοπή ρεύµατος

———

Επιπλέον τµήµατα (partitions)Μέσω Τηλεφωνικής Γραμμής – TCP/IP – GPRS

$29

ONE TIME FEE

TCP/IP – GPRS

$49

ONE TIME FEE

TCP/IP – GPRS

$199

ONE TIME FEE

 • Οι παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν Φ.Π.Α, και αφορούν διάρκεια σύνδεσης 12 μήνες.
 • Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου σύνδεσης μπορεί να είναι και 6 μήνες.Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains

BASIC

138€

/ ανα έτος

24 ΩΡΕΣΣυχνότητα ελέγχου επικοινωνίας

 Όπλιση – Αφόπλιση

Διάρρηξη

Ληστεία (Πανικός)

Πυρκαγιά

Ιατρική βοήθεια

Προσωπική απειλή

Παρενόχληση πληκτρολογίου

Χαµηλή µπαταρία

Διακοπή ρεύµατος

Βλάβη τηλεφωνικής γραµµής

Επιπλέον τµήµατα (partitions)

Μέσω Τηλεφωνικής Γραμμής – TCP/IP – GPRS

PLUS

156€

/ ανα έτος

1 ΩΡΑΣυχνότητα ελέγχου επικοινωνίας

 Όπλιση – Αφόπλιση

Διάρρηξη

Ληστεία (Πανικός)

Πυρκαγιά

Ιατρική βοήθεια

Προσωπική απειλή

Παρενόχληση πληκτρολογίου

Χαµηλή µπαταρία

Διακοπή ρεύµατος

———

Επιπλέον τµήµατα (partitions)

PRO

168€

/ ανα έτος

5 ΛΕΠΤΑΣυχνότητα ελέγχου επικοινωνίας

 Όπλιση – Αφόπλιση

Διάρρηξη

Ληστεία (Πανικός)

Πυρκαγιά

Ιατρική βοήθεια

Προσωπική απειλή

Παρενόχληση πληκτρολογίου

Χαµηλή µπαταρία

Διακοπή ρεύµατος

———

Επιπλέον τµήµατα (partitions)

 • Οι παραπάνω υπηρεσίες περιλαμβάνουν Φ.Π.Α, και αφορούν διάρκεια σύνδεσης 12 μήνες.
 • Η χρονική διάρκεια του συμβολαίου σύνδεσης μπορεί να είναι και 6 μήνες.

Προσοχή

H σειρήνα από μόνη της δεν μπορεί να προστατέψει τον χώρο σας. Συνδυάστε το σύστημα ασφαλείας σας με την υπηρεσία κέντρου λήψης σημάτων.

Προσοχή

H σειρήνα από μόνη της δεν μπορεί να προστατέψει τον χώρο σας. Συνδυάστε το σύστημα ασφαλείας σας με την υπηρεσία κέντρου λήψης σημάτων.

Προσθέστε την υπηρεσία ασφαλείας στον συναγερμό σας, με το κέντρο λήψης σημάτων ασφαλείας. Παρακολουθούμε 24/365 το σύστημα συναγερμού σας που ενημερώνει την αστυνομία και τα τηλέφωνα ανάγκης, άμεσα σε περίπτωση παραβίασης ή δυσλειτουργίας του συστήματος. Ενεργοποιήστε σήμερα την υπηρεσία : Σε συστήματα ασφαλείας κτιρίων, βιομηχανικών χώρων, κ.α.

Προσοχή

H σειρήνα από μόνη της δεν μπορεί να προστατέψει τον χώρο σας. Συνδυάστε το σύστημα ασφαλείας σας με την υπηρεσία κέντρου λήψης σημάτων.

Προσθέστε την υπηρεσία ασφαλείας στον συναγερμό σας, με το κέντρο λήψης σημάτων ασφαλείας. Παρακολουθούμε 24/365 το σύστημα συναγερμού σας που ενημερώνει την αστυνομία και τα τηλέφωνα ανάγκης, άμεσα σε περίπτωση παραβίασης ή δυσλειτουργίας του συστήματος. Ενεργοποιήστε σήμερα την υπηρεσία : Σε συστήματα ασφαλείας κτιρίων, βιομηχανικών χώρων, κ.α.

Είμαστε διαρκώς δίπλα
σε εσάς και στους οικείους σας!

Η εταιρεία μας  δραστηριοποιείται με πολυετή εμπειρία στον χώρο των ηλεκτρονικών συστημάτων, κατανοεί τις δυσκολίες αλλά και την συνεχόμενη αύξηση εγκληματικότητας στην χώρα μας. Ο λόγος ύπαρξη μας όλα αυτά τα χρόνια είναι συγκεκριμένος αλλά και αποδεδειγμένος για την μείωση αλλά και την αποφυγή εγκληματικότητας.   

Η εμπιστοσύνη σας αλλά και η επιλογή σας, μας δίνει την δυνατότητα να βρισκόμαστε κοντά σας ώστε η μεταξύ μας σχέση να είναι πιο ουσιαστική και αποτελεσματική.

0123456789001234567890

Ώρες

01234567890

Ημέρες

012345678900123456789001234567890

Το χρόνο

Στόχος μας είναι να φροντίζουμε το καλύτερο για εσάς!

Αξιοπιστία
Αντιμετωπίζουμε με σοβαρότητα την επιλογή σας.
Διορατικότητα
Βλέπουμε μακρυά αναγνωρίζοντας τις ανάγκες σας.
Η σχέση μεταξύ μας
Είμαστε δίπλα σας σε οποιαδήποτε σκέψη και απορία έχετε, συμβουλεύοντας πάντα την σωστή κίνηση.

Χρειάζεστε Βοήθεια?

Πατήστε το κουμπί, συμπληρώστε τα στοιχεία σας, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατόν.
Ή καλέστε μας Τώρα!+30 210 6017 000
και θα απαντήσουμε άμεσα.

Συνεργαζόμενες Εταιρείες

Αγία Παρασκευή
logo_inim
Αγία Παρασκευή
sigma_logo
dahua-logo
Honeywell_logo
sirsen
cqr_cable
skyhack
wd_logo
pulsar_logo
bosch_logo
Γιατί Εμάς ;

Γιατί να επιλέξετε εμάς; Είναι απλό …! Δίνουμε λύσεις σε κάθε δυσκολία οικονομικά, γρήγορα, και πάνω από όλα υπεύθυνα.!

Προϊόντα
 • Συστήματα ασφαλείας
 • Κάμερες Ασφαλείας
 • Ελεγχόμενη Πρόσβαση
 • Πυροπροστασία
 • Δορυφορικά – Επίγεια Συστήματα
Υπηρεσίες
 • Εγκαταστάσεις Συναγερμών
 • Τοποθετήσεις Κάμερες Ασφαλείας
 • Μελέτη οικιακού – επαγγελματικού χώρου
 • Συντηρήσεις
Γιατί Εμάς ;

Γιατί να επιλέξετε εμάς; Είναι απλό …! Δίνουμε λύσεις σε κάθε δυσκολία οικονομικά, γρήγορα, και πάνω από όλα υπεύθυνα.!

Copyright by AlarmTech Electronics®, Αγία Παρασκευή. All rights reserved.

error: AlarmTech Electronics®